Activităţile planificate urmăresc programa avizată de MECTS şi promovează conceptul de dezvoltare globală, care vizează cuprinderea tuturor aspectelor importante ale dezvoltării complete a copilului, în acord cu particularităţile sale de vârstă şi individuale.
Grădiniţa, ca serviciu de educaţie formală, asigură mediul care garantează siguranţa şi sănătatea copiilor şi care, ţinând cont de caracteristicile psihologice ale dezvoltării copilului, implică atât familia cât şi comunitatea în procesul de învăţare.
La Apple Tree Kindergarten, noi ştim că fiecare copil este unic şi abordarea lui trebuie să fie comprehensivă din toate punctele de vedere ale dezvoltarii sale. Mai mult, la vârstele mici este fundamental să avem o abordare pluridisciplinară (îngrijire, nutriţie şi educaţie în acelaşi timp), iar adultul/educatorul trebuie să se constituie într-un partener de joc, matur, care cunoaşte toate detaliile jocului şi regulile care trebuie respectate. Părintele nu poate lipsi din acest cerc educaţional, el este partenerul-cheie în educaţia copilului, iar relaţia familie – grădiniţă – comunitate este hotărâtoare.

Domeniile experienţiale sunt instrumentele pedagogice cu ajutorul cărora se realizează individualizarea educaţiei şi învăţării. Ele dau posibilitatea educatoarei să identifice atât aptitudinile, cat şi dificultăţile fiecărui copil în parte.
- comunicare, limbă şi limbaj. Este domeniul experenţial care acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă. Se urmăreşte ca micuţii să vorbească cu încredere, clar şi fluent, utilizând modalităţi de exprimare adecvate şi să conştientizeze mesajul vorbit/scris. Se va pune accent pe dezvoltarea capacităţii de ascultare şi înţelegere şi a capacităţii de vorbire şi comunicare.
- gândire logico-matematică, perspicacitate. Copiii vor fi puşi în contact cu domeniul matematic prin jocuri dirijate cu materiale, iar dezvoltarea capacităţilor de raţionament, inclusiv de raţionament abstract, va fi încurajată în conexiune cu obiecte şi activităţi familiare în sala de grupă sau acasă. Micuţii vor fi încurajaţi să observe, să selecteze diverse elementele semnificative dintr-o mulţime, să formuleze ipoteze şi să găsească soluţii, să participe şi să realizeze diverse experimente.
- cunoaşterea mediului înconjurător. Copiilor li se va stimula curiozitatea privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare (lumea vie, pământul, spaţiul, metode ştiinţifice).
- dezvoltare psiho-motrică. În cadrul acestui domeniu se va pune accent pe dezvoltarea fizică, sănătatea şi igiena copilului, prin activităţi de dezvoltare a motricităţii grosiere şi fine, de dezvoltare senzorio-motorie, de promovare a sănătăţii şi nutriţiei, a îngrijirii şi igienei personale şi a practicilor privind securitatea personală.
- dezvoltare estetică şi creativă. Domeniul vizează abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferitele niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului. Prin intermediul unor asemenea experienţe copiii acumulează cunoştinţe şi abilităţi şi o sporită receptivitate perceptivă care le va permite să reacţioneze de o manieră personală la ceea ce văd, aud, ating sau simt.
- dezvoltare personală, emoţională şi socială. În cadrul acestui domeniu se va pune accent pe dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii şi cu copiii de vârstă apropiată, pe acceptarea şi respectarea diversităţii, pe dezvoltarea conceptului de sine, a autocontrolului şi expresivităţii emoţionale.

Făcând parte din domeniul limbă şi comunicare, limbile străine sunt instrumente care îi facilitează copilului contactul cu alte culturi şi relaţii/contacte sociale simple cu vorbitorii limbii respective. Micuţii trebuie obişnuiţi sistematic să asculte sonoritatea specifică limbii studiate, să o recunoască, să reproducă ritmul, fonemele şi intonaţia. Ei vor fi învăţaţi, prin memorarea de cuvinte/ propoziţii, cântece şi jocuri muzicale, jocuri de limbă, cuvinte care să le permită să vorbească despre ei înşişi şi despre mediul înconjurător. Astfel, copilul va fi încurajat/ stimulat să înveţe şi câteva elemente ale culturii ţării/ regiunii respective (istoria locurilor, creaţii artistice specifice, mâncăruri, activităţi tradiţionale etc.).
Limbi străine predate: engleză, germană, franceză. La Apple Tree Kindergarten există grupă intensiv germană sau grupă intensiv engleză (5 ore germană/ engleză, 2 ore engleză/ germană, 2 ore franceză). Toate orele de limbi străine sunt incluse în pachetul de bază.

Activităţile opţionale sunt activităţi de învăţare/activităţi de dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al copilului în grădiniţă. Activităţile opţionale din grădiniţă oferă posibilităţi pentru completarea cunoştinţelor copiilor, consolidarea deprinderilor, stimularea intereselor pentru anumite activităţi, dezvoltarea aptitudinilor şi posibilităţi pentru dezvoltarea personalităţii lor. Toate opţionalele oferite de Apple Tree Kindergarten sunt alese în conformitate şi pentru a atinge dezideratele celor şase domenii experenţiale incluse în curriculumul pentru învăţământul preşcolar.
- Incluse în oferta educaţională pentru programul 08:00 – 13:00: baschet şi quilling.
- Incluse în oferta educaţională pentru programul 08:00 – 18:00: baschet, quilling şi origami.
- Contra cost:
· Înot
· Aikido
· Tenis
· Dans
· Balet
· Şah
· Mind Lab
· Pian
· Educaţie interculturală
· Teatru
· Qigong