Activităţile opţionale sunt activităţi de învăţare/activităţi de dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al copilului în grădiniţă. Activităţile opţionale din grădiniţă oferă posibilităţi pentru completarea cunoştinţelor copiilor, consolidarea deprinderilor, stimularea intereselor pentru anumite activităţi, dezvoltarea aptitudinilor şi posibilităţi pentru dezvoltarea personalităţii lor.

Toate activitățile propuse de Apple Tree sunt alese în conformitate şi pentru a atinge dezideratele celor şase domenii experienţiale incluse în curriculumul pentru învăţământul preşcolar și sunt desfășurate în colaborare cu instituții educaționale specializate.