Au început înscrierile pentru anul școlar 2022-2023

Paşii procesului de înscriere/admitere:

  • Vizită/ tur ghidat al grădiniței împreună cu directorul unității, care include prezentarea ofertei educaționale, clarificarea aspectelor particulare etc;
  • Completarea dosarului de înscriere – formular de înscriere, oferta educațională, contract educațional/ contract de prestare servicii, fișă medicală*, copie certificat de naștere copil, copii cărți de identitate părinți sau a tutorelui;
  • Evaluarea dosarului;
  • Aprobarea cererii de înscriere;
  • Semnarea și depunerea documentelor;
  • Achitarea taxelor școlare prevăzute în Contractul Educațional.

* Listă vaccinuri, fișă medicală, aviz de intrare în colectivitate și adeverință medicală – apt educație fizică și sport.

Pentru mai multe detalii referitoare la grupe, tarife, variante de program, tarif mese, oferta educațională pentru anul 2021-2022 și activități extra-curriculare vă rugăm să ne contactați.

Vă așteptăm!