Activitatea de organizare şi desfășurare a procesului instructiv–educativ se va desfășura în conformitate cu noul curriculum aprobat prin O.M.E.N. nr. 4694/02.08.2019, cu politica educațională a M.E.C., cu precizările făcute la începutul anului școlar 2021-2022. Programul zilnic va conține activități didactice pe domenii experiențiale, distractive şi de relaxare, activități de recuperare, etc şi o serie de activități extracurriculare și opționale.

Domeniile experienţiale sunt instrumentele pedagogice cu ajutorul cărora se realizează individualizarea educaţiei şi învăţării. Ele dau posibilitatea educatoarelor noastre să identifice atât aptitudinile, cât şi dificultăţile fiecărui copil în parte. Iată cele șase domenii experiențiale incluse în curriculumul nostru pentru învăţământul preşcolar:

COMUNICARE, LIMBĂ şi LIMBAJ – este domeniul experenţial care acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă. Se urmăreşte ca micuţii să vorbească cu încredere, clar şi fluent, utilizând modalităţi de exprimare adecvate şi să conştientizeze mesajul vorbit/scris. Se va pune accent pe dezvoltarea capacităţii de ascultare şi înţelegere şi a capacităţii de vorbire şi comunicare.

GÂNDIRE LOGICO-MATEMATICĂ și PERSPICACITATE – copiii vor fi puşi în contact cu domeniul matematic prin jocuri dirijate cu materiale, iar dezvoltarea capacităţilor de raţionament, inclusiv de raţionament abstract, va fi încurajată în conexiune cu obiecte şi activităţi familiare în sala de grupă sau acasă. Micuţii vor fi încurajaţi să observe, să selecteze diverse elementele semnificative dintr-o mulţime, să formuleze ipoteze şi să găsească soluţii, să participe şi să realizeze diverse experimente.

CUNOAȘTEREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR – copiilor li se va stimula curiozitatea privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare (lumea vie, pământul, spaţiul, metode ştiinţifice).

DEZVOLTARE PSIHO-MOTRICĂ – în cadrul acestui domeniu se va pune accent pe dezvoltarea fizică, sănătatea şi igiena copilului, prin activităţi de dezvoltare a motricităţii grosiere şi fine, de dezvoltare senzorio-motorie, de promovare a sănătăţii şi nutriţiei, a îngrijirii şi igienei personale şi a practicilor privind securitatea personală.

DEZVOLTARE ESTETICĂ și CREATIVĂ – domeniul vizează abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferitele niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului. Prin intermediul unor asemenea experienţe copiii acumulează cunoştinţe şi abilităţi şi o sporită receptivitate perceptivă care le va permite să reacţioneze de o manieră personală la ceea ce văd, aud, ating sau simt.

DEZVOLTARE PERSONALĂ, EMOȚIONALĂ şi SOCIALĂ – în cadrul acestui domeniu se va pune accent pe dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii şi cu copiii de vârstă apropiată, pe acceptarea şi respectarea diversităţii, pe dezvoltarea conceptului de sine, a autocontrolului şi expresivităţii emoţionale.

Activitățile se vor desfășura conform unui program bine stabilit, în conformitate cu cerințele curriculumului pentru învățământul preșcolar, iar oferta educațională va cuprinde și activități opționale, dar și activități extracurriculare atractive și interesante.