Politica de confidențialitate

Cine suntem noi

Grădinița cu program prelungit Apple Tree

SC Apple Tree Edu

J40/774/2015

RO 34015901

Str.Dimitrie Onciul, Sector 2, București

Vă respectăm confidențialitatea și suntem hotărâți să protejăm confidențialitatea informațiilor personale. Scopul nostru este să fim cât mai clari și mai deschiși cu privire la ceea ce facem și de ce.

– Site-ul www.gradinitaappletree.ro asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul European cunoscut sub denumirea de GDPR.

– Site-ul www.gradinitaappletree.ro are acces la următoarele date ale utilizatorilor, o dată ce aceștia își dau acordul, bifând căsuța corespunzătoare consimțământului expres (nume, prenume, telefon, adresă), în cazul persoanelor fizice ce completează formularul de la secțiunea Contact și doresc informații, oferte, prețuri, trimit solicitări către grădinița Apple Tree.

– Datele personale colectate de către site sunt stocate în condiții de securitate și nu sunt prelucrate în alt scop decât cel prevăzut expres de site (ofertare, livrare, facturare și contractare).

– Protecția datelor personale

Am implementat măsuri organizatorice, tehnice și administrative adecvate pentru a proteja datele personale în cadrul organizației noastre. Deși luăm măsuri rezonabile pentru a vă proteja datele personale de pierderi, utilizări incorecte, interferențe și acces neautorizat, modificări și dezvăluiri, trebuie să fiți conștienți că nici o procedură de securitate sau protocoale nu pot garanta vreodată 100% securitatea împotriva intruziunii sau hacking-ului. Există întotdeauna unele riscuri asumate prin partajarea datelor personale online. Dacă aveți motive să credeți că interacțiunea dvs. cu noi nu mai este sigură (de exemplu, dacă considerați că securitatea contului dvs. a fost compromisă), vă rugăm să ne anunțați.

– Dacă utilizatorul dorește încheierea unui contract cu noi, atunci furnizarea datelor personale de către acesta se face în vederea executării întocmai a contractului, și sunt prelucrate în acest scop de către SC Apple Tree Edu.

–  Societatea nu este autorizată să transmită terțelor persoane sau entități datele personale transmise decât în scopul menționat.

– Grădinița Apple Tree primește date personale precum nume, prenume, email, număr de telefon și colaborează cu Google Analytics, Google AdWords, MailChimp și Facebook Ads, pentru livrarea de anunțuri publicitare (reclame) în scop de marketing.

– Vă rugăm să rețineți că nu suntem responsabili pentru politicile și practicile privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea (inclusiv practicile de securitate a datelor) ale altor organizații, precum Apple, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, RIM, Twitter sau orice alt dezvoltator de aplicații, furnizor de aplicații, furnizor de platforme de social media, furnizor de servicii de operare, furnizor de servicii wireless sau producător de dispozitive, inclusiv orice date personale pe care le dezvăluiți altor organizații prin sau în legătură cu Aplicațiile sau paginile sociale.

– Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent fata de utilizatorklient. Ele se rezuma a fi adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

– Datele pe care le folosim

Utilizăm o serie de diferite categorii de date despre dvs., ca parte a proceselor noastre normale de afaceri, incluzând categoriile:

● Detalii de contact

● E-mailuri

● Site-ul nostru și activitatea social media

● Informații privind ocuparea forței de muncă (titlul postului, responsabilitățile, poziția în cadrul organizației etc.)

● Statutul dvs. referitor la organizația noastră, cum ar fi preferințele de comunicare și înregistrările activității de marketing care vi-au fost trimise

● Informații care ne indică unde am obținut datele dvs.

– Temeiul juridic al prelucrării datelor îl constituie răspunderea la solicitările venite în formularul de contact. Ca urmare a solicitărilor putem oferi diverse informații, suport pentru situații ce se referă la instituția noastra, oferirea de tarife și alte oferte atunci când sunt cerute sau când considerăm că vă pot interesa.

–  Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea utilizatorilor pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

– Societatea furnizează utilizatorului clientului informații privind acțiunile întreprinse asupra datelor în urma unei cereri, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

– Politica de cookies este definită și detaliată printr-o pagină separată și se poate vizualiza accesând link-ul ”Cookies”

– Modificări ale politicii de confidențialitate

În situația în care vom considera necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și modul în care acestea sunt utilizate.

CE DREPTURI AVEȚI ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Legea vă oferă o serie de drepturi, ceea ce înseamnă că aveți control asupra datelor dvs. personale pe care le procesăm.

–         Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România – B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România

anspdcp@dataprotection.ro

–         Accesarea datelor dvs. personale

Acest drept vă permite să confirmați că datele dvs. personale sunt procesate și pentru a vă permite să verificați dacă procesarea este corect realizată conform legii. Utilizatorul/clientul are dreptul de a obține din partea societății o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, precum și la alte informații legate de prelucrare, la cerere.

–         Corectarea oricăror greșeli

Puteți să ne solicitați să modificăm/corectăm datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

–         Ștergerea datelor

Dreptul de a ne cere să ștergem  datele dvs. personale, conform legislației relevante.

–         Oprirea procesării

Puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ. De asemenea vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, din motive care țin de situația dvs. specifică.

–         Portabilitatea datelor

Dreptul la portabilitatea datelor înseamnă că, în anumite circumstanțe, veți putea cere ca datele dvs. personale să fie transferate de la o organizație la alta.

–         Dreptul de a se opune marketingului direct

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în scopul marketingului directe.

Vă rugăm să ne contactați la gradinita.apple.tree@gmail.com  dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs. sau dacă aveți întrebări cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. personale.

Părerea dumneavoastră este importantă pentru noi!

Opiniile dvs. privind confidențialitatea sunt importante pentru noi. Dacă aveți comentarii sau întrebări, contactați-ne la gradinitaappletree@gmail.com.