VIZIUNEA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT APPLE  TREE

Investind în copii, investim în viitor!

         Copilăria este fundamentul psihicului și de aceea preșcolarii sunt primii beneficiari ai investițiilor societății, dar şi viitorii adulți, cei care trebuie să fie capabili să continue dezvoltarea societății.

Accesul la educație și formare de calitate reprezintă, pentru noi, motorul ce ne pune în mişcare. Pornind de la acest principiu, scopul strategic al Grădiniței cu program prelungit APPLE TREE  va fi acela de a crea o unitate de învățământ competitivă, care să asigure dezvoltarea și suportul necesar copiilor, ținând cont de standardele europene.

Astfel, grădiniță va urmări:

 •  Dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane;
 •  Formarea personalității autonome și creative;
 •  Îmbogățirea capacității copilului preșcolar de a intra în relație cu ceilalți copii, cu adulții și de interacțiune cu mediul;
 •  Sprijinirea copiilor în dobândirea de cunoștințe, capacități și abilități necesare viitoarei activități școlare, precum și vieții sale ulterioare în societate.

MISIUNEA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT APPLE TREE

Misiunea noastră derivă din nevoile de educație, identificate la nivelul societății de astăzi şi al comunității în care trăim. Pentru a se adapta noilor solicitări, se impune cu necesitate educația continuă şi permanentă a individului. Aceasta se realizează prin introducerea unor noi modalități şi forme de instruire şi educare, asigurarea coerenței şi unității sistemului educațional.

Obiectivele vizează, în egală măsură, cunoștințele, achiziția de atitudini, clarificarea valorilor şi demersul practic. În perspectivă preșcolară, copilul trebuie ajutat să înțeleagă:

 • că omul este inseparabil de mediul său şi că efectele negative ale acțiunilor sale se repercutează asupra lui însuși;
 • respectul faţă de om ca valoare socială supremă;
 • respectul faţă de valorile culturale şi acceptarea diversității culturale;
 • capacitatea de a comunica liber;
 • toleranța, acceptarea unor comportamente diferite;
 • descurajarea agresivității şi violenței;
 • respectarea mediului înconjurător.

          Eficiența educației pe care vrem s-o oferim, alături de cea primită de la părinți, se poate aprecia numai prin efectele pe termen lung asupra comportamentului viitorului cetățean, rămânând însă în vigoare şi obligația de a avea o utilitate imediată.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *